V. TẨY TRẮNG RĂNG

STT Dịch Vụ  Đơn Giá (VNĐ)
1 Tẩy trắng răng tại phòng khám  2.000.000 – 3.000.000/ 2 Hàm
2 Tẩy trắng răng tại nhà với 1 cặp máng tẩy + 3 ống thuốc tẩy  1.500.000/ 2 Hàm
3 Làm máng tẩy 1 cặp 500.000