Minivis

Minivis: Là những vis nhỏ được đặt vào trong xương để tăng cường neo chặn,giúp răng di chuyển nhanh và chính xác.