VI. PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH + THÁO LẮP

STT Dịch Vụ Đơn Giá (VNĐ) Bảo Hành
1 Răng sứ Emax/ Emax Veneer     6.500.000/ 1 răng 5 năm
2 Răng toàn sứ Cercon  5.000.000/ 1 răng 5 năm
3 Răng sứ Zirconia Katana (Nhật Bản)  3.800.000/ 1 răng 4 năm
4 Răng sứ Titan  2.800.000/ 1 răng 3 năm
5 Răng sứ kim loại thường  1.500.000/ 1 răng 2 năm
6 Phục hình tháo lắp  700.000 – 1.100.000/ 1 răng
7 Hàm khung loại tốt (không bao gồm răng)  2.500.000/ Hàm