III. NHỔ RĂNG

STT Dịch Vụ Đơn Giá (VNĐ)
1 Răng sữa 30.000 – 50.000/ 1 răng
2 Răng + chân răng vĩnh viễn, cắt chân răng, gắp mảnh vỡ 300.000 – 600.000/ 1 răng
3 Tiểu phẫu Răng khôn 1.500.000 – 2.500.000/ 1 răng
4 Phẫu thuật cắt chóp  2.000.000 – 5.000.000/ Ca
5 Cắt thắng môi  500.000/ Ca