IV. CHỮA TỦY – NỘI NHA + TRÁM RĂNG

STT Dịch Vụ Đơn Giá  Bảo Hành
1 Trám răng sữa 150.000 – 180.000/ 1 răng
2 Trám răng thẩm mỹ, trám tái tạo 300.000 – 400.000/ 1 xoang 1 năm
3 Đắp mặt răng, trám răng mẻ góc, 2 xoang sâu trên một răng  400.000 – 600.000/ 1 răng 1 năm
4 Chữa tủy răng trẻ em (đã bao gồm chi phí trám)  800.000-1.200.000/ 1 răng
5 Chữa tủy răng vĩnh viễn (đã bao gồm chi phí trám + chụp X.Quang) 2.500.000 – 3.500.000/ Răng
6 Chốt + trám tái tạo (dùng chốt kim loại) trên răng đã chữa tủy  300.000-500.000/ 1 răng
7 Chốt + trám tái tạo (dùng chốt sợi) trên răng đã chữa tủy  500.000/ 1 răng